J.J.Rousseau Diyor ki:

Sıradan bir kadın nazarında,her erkek daima erkektir;ama kalbinde sevgi olan bir kadın için,aşığından başka erkek yoktur.


Yazarımız Mustafa Aslan Aksungur'un Kitapları

  • PDF
  • Yazdır
  • e-Posta

 

 

 

 YAYIMLANAN  KITAPLARIMIZ:

 

1- Yunus Emre’nin Doğuşu. Mayıs 2008 - Normal Boy, 316  Sayfa.   15.00 Tl. (Tükendi.)          (9.00 Tl. )

2- Atasözleri ve Atasözü Nitelikli Deyimler.  2010 - Büyük Boy, 648 Sayfa.24.00 Tl. (21.533Atasözü içerikli.)   ( 15.00 Tl. )

 

3- Atasözleri Açılımı. 2010 - Büyük Boy,  244  Sayfa. 15.00 Tl.  (199 Atasözümüzün açılımı.)    ( 9.00 Tl. )

4- Dantelli Kutu (Küfürlü Atasözleri).  2010 - Büyük Boy, 160 Sayfa. 13.00 Tl. (Gün-Def’e yazılmış-“Yedi”-mektupla-birlikte.)

                                                                                    (9.00Tl.)
 

5- Özdeyişler-Özlüdeyişler-Özentideyişler.  2011 - Büyük Boy,308 Sayfa. (3231 Adet Özdeyişimizi  içeriyor.)18.00 Tl.  ( 11.00 Tl. )

6- Köroğlu Destanı – Anadolu. Mayıs 2012 - Büyük Boy, 112 Sayfa.  12.00 Tl. (Koşukla yazılmış.)             

7- Köroğlu Destanı – Uygur.(*) Mayıs 2012 - Büyük Boy. 80 Sayfa      

[80+112=192Sayfa:(Koşukla yazılmış.)İki kitap bir kapak altında: Sadece:( 7.00 Tl. )

_________________________________

 

*) Koşukla yazılan Köroğlu Destanları kitabının ikisi bir arada basıldı, tek kapak içinde sunuldu.      M.a.a.                                                                                                                                                                                                                                                  _____________

Basıma hazır halde yayımlanma sıralarını bekleyen dosyalarımız:          

1-   Karacaoğlan’la 77 Yıl.

2-Türk Dili – Karamanoğlu Mehmet Bey – Yunus Emre Gerçekliğimiz.

3-   Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık.

4-   Denemeler.                                                   ( 3 ayrı cilt. )

5-   Öyküler.                                                        (2 cilt tutarında)

6-   Hiçliğini Yitiren Ölüm. (Roman).

7-   Günlüklerim: 1978’den 2014,e kadar.    (64 Defter dolusu 32 ciltlik: ( 12.000 sayfa tutarında) yazılar... m.a.a.)

 

“YUNUS EMRE’NİN DOĞUŞU”

         (Arka kapak yazısından):

 “....Çiçeği bal eyleyen Arı’nın müziği, Tanrıcıl bir ibadet ünitesinin dışa-vurumudur. Binlerce... yüzbinlerce... milyonlarca “ÖZ”ün, Biçimin, Dokunun, Kokunun, Rengin polende BAL’a dünüşümüdür.

Bu uçkun sırrı,Tanrı Gücü’nden gayrı hangi Bilim, hangi Teknik, hangi Güç çözebilirdi ki?

Yunus’un kişiliğinde “Halk Mitolojisi” çözdü bu Tanrıcıl sırrı:

“-Sen artık miktarını buldun Yunus!”  dedirtti Taptuk’a.“Bende sana verecek keramet kalmadı.Bundan böyle, bu kapı sana dar gelir. Gayrı sen git, Halkın içine gir, Erenlere karış, Çıranı oralarda şavkart...!

Tanrı, yoluna çıkardığı o kurbanlık Çiçekte de senden bunu istedi...”

Erenler  Eyyy- der: O günden bu yana Yunus’un ağzından dökülen her sözcük turfa bir Kır Çiçeği olmuş; Gece demez, Gündüz bilmez, Tanrı’yı zikreder durumuş...

                        “-Her bir çiçek bin naz ile, /Öğer Hak’kı niyaz ile... /

 Bu kuşlar hoş avaz ile, / Ol Padişah’ı zikreder...!”

 

 

 

Eğitimci- Asraştırmacı- Yazar

Mustafa  Aslan   Aksungur

Memurevleri Tonguç Cd.2 /44

Te l .535 445 55 11  / Antalya

  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

ATASÖZLERİ VE ATASÖZÜ NİTELİKLİ DEYİMLER

 (Arka kapak yazısından):

Atalarımız: “Atasözleri Kur’ana giğrmez, ama Kur’anla başabaş yarışır.!”  Demişler. Türk Dilinin iç derinliklerinden fışkıran: (21.533)  Atalarsözü sunuldu bu kitabımızda. “Midas”ın altınları değil bunlar; “Atalarımızın” altınları...

Sözcükler, eylemlerin üstüne örtülen gelinlik bürgülerini kaldıran güveyi (damat) elleridirler.

At, it, eşek, öküz, katır, koyun, keçi, deve... Atalarımızın can-yoldaları idiler. Kurt, kuş, tilki, tavşan, keklik, vd.. vd.. iseler;  sık sık yollarına çıkan çevre canları, can yoldaşlarıydı...

Açlık, tokluk, yokluk, yoksulluk günübirlik iç-içe yaşadıkları öz yaşamlarından birer dekor idiler. Yüce Allah, başları dara geldiği zaman sığınacakları kutsal sığınakları idi. Kuşku yok ki o “Yarı-Kutsal Atasözlerimiz” de bu konular üzerine yoğunlaşacaklardı.Yaşam bu idi..!

Yaşamın kendisi bir sıcak savaştır. Atasözlerimiz ise, bu sıcak savaşın topu, tüfeği, atomu, barutu, mermisi ve de askeridirler...

İşte sizlere  (21.533)  silahlı asker. Üşenmeyin! Yaşam savaşınızın her cephesine sürün, yaşamınızı ürünlendirirn...”

    

Eğitimc i- Asraştırmacı- Yazar

Mustafa   Aslan   Aksungur

Memurevleri Tonguç Cd.2 /44

Te l .535 445 55 11  / Antalya

  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

                            ATASÖZLERİ  AÇILIMI    

 (Arka kapak yazısından):

Bir ulusun Atasözleri, o ulusun  Künyesi” gibidirler. Her  Milletin gerçek kimliği, sanıldığı gibi, o Milletin Tarihinde değil, o Milletin “Atasözlerinde” saklıdır.

 

Tarihler, somut gerçekleri, oldukları gibi, yansız ve yalansız veremezler... Kolay mı, kumandanların.. paşaların.. padişahların yalanlarını yüzlerine vurmak..?!

Atasözlerimiz ise,  hiçbir etki altında kalmadan, salt kendi doğallıkları içinde, olanı olduğu gibi veriverirler. Yaratan kahramanları belli değildir. Kişileşmemişlerdir. Anonimdirler...

 

Atasözlerimizin her biri, birer  “Kimlik Kitabımızdır!” her hepimize...

Kimliğimizi bulmak için, buyurun bu büyük Halk Şölenine...!”

 

Eğitimci- Asraştırmacı- Yazar

Mustafa  Aslan   Aksungur

Memurevleri Tonguç Cd.2 /44

Te l .535 445 55 11  / Antalya

  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

                            DANTELLİ  KUTU

 

                                                (Zindandaki Pırlantalar : Küfürlü Atasözlerimiz.)

        

                                                                                     (Arka kapak yazısından):

Halkımız, dibi bulunmadık bir deryadır. Halkın ürettiği, Halka mal olmuş Kültür ürünlerinin  sanat değreleriyle boy ölçüşecek  “Sanat Yapıtlarına” kolay kolay ulaşılamaz..!

Onlar, bin-bir-iki hesaba dayalı, ve asıl asıl “”Çıkarlara endeksli”  NOBEL  ÖDÜLLERİ’nin sanatçıl değerinden  bin-bir-iki- kat daha üstündürler...

Doğru, doğrudur..! Seçilmiş özel seçici kurulların yıldırımlarını üstümüze çekme pahasına, doğrulardan ayrılmayız, ayrılamayız...!

 

Halkın dilini, deyimlerini, kültürünü, isyanlarını, yakarışlarını,vd..  vd.. oldukları gibi vermek, “Bilim Erleri”nin namus borçlarıdırlar. Hiçbir gerekçeyle, bu borç savsaklanamaz; savsaklanmamalıdır..!

Bunlar, üstü kaymaklı, sırlı, el değmedik birer bal peteğidirler...

Buyurun, kızlığı bozulmamış bu büyük  Halk Şölenine...!

 

 

 

Eğitimci – Asraştırmacı -Yazar

Mustafa  Aslan   Aksungur

Memurevleri Tonguç Cd.2 /44

Te l .535 445 55 11  / Antalya

  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

                            ÖZDEYİŞLER + ÖZLÜDEYÜŞLER + ÖZENTİDEYİŞLER

 

                                                                                                          Arka kapak yazısından):

 

Özdeyişler: Ses + Söz + Şiir +  Müzik +  Resim + Yontu  vd...  Güzelsanatlar  familyesiyle bütünleşmiş bir   “Özlü-Sanatlat Alaşımı”  dır.

Karanlık beyinlerin ışığı, ışıklı beyinlerin nuru, güneşidir Özdeyişler...

(83 Yıllık)   özenli bir  “Beyin Emeği”nin,  İnsanlığa  sunusudur  bu  nurlu Deyişler..

 

Ben ne desem boş..! Kuşkusuz   “Son Söz, Okuyucunun olacaktır!”

“Yanılmayan bir Mevlâdır!”   demiş Atalarımız; ben de: Bu Özdeyişler  Kitabımızdaki “Y” harfinin 36.ncı Özdeyişimde:  “O da yanılmış da, Şeytanı Lâini yaratmııış..!”  diyorum.

Yanılmaz Rin-Papa” değilim ben.  Yanlışlarımı gördüğüm yerde, onlardan dönmeyi ONUR sayarım...

Yaşamınız, Özünüzü ürünlü, özlü ve de Özdeyişli   günlere uğurlasın Saygın okurlarım...!

                                                                                                                                                                                                                                                                               m.a.a.

________________________________________

 

 

 

 

 

Eğitimci – Asraştırmacı - Yazar

Mustafa  Aslan   Aksungur

Memurevleri Tonguç Cd.2 /44

Te l .535 445 55 11  / Antalya

  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Destan Romanlar

KAYADAKİ KURT
Göktürklerin Ergenekon Destanı, 80 sayfa.
Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL

Sitemiz Facebookta

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün120
mod_vvisit_counterDün8274
mod_vvisit_counterBu Hafta120
mod_vvisit_counterGeçen Hafta18816
mod_vvisit_counterBu Ay14651
mod_vvisit_counterGeçen Ay63416
mod_vvisit_counterToplam25014728

Şimdi: 6 misafir var.
IP: 3.236.138.35