Albert Einstein Diyor ki:
 
Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.

 

 


KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti-Sadun KÖPRÜLÜ

  • PDF
  • Yazdır
  • e-Posta

 

Osmanlı İmparatorluğunu Kuran KARAKEÇİLİ Türkmen Aşireti, Oymağıdır.

Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ

Türk Oğuz Boyu ve tüm YÖRÜK, Türkmen Oymak Aşiretleri

Türk Milletinin şah damarında gezen kanıdır, gücüdür, varlığıdır, Ruhudur.

Atalardan, Şehitlerimizin Vermiş olduğu coşan temiz kanıdır Özüdür,

Türklerin soyudur, boyudur, şanıdır.

 

Bütün Oğuz, soyları Boyları Asya Hun Boyları-Göktürkler, Oğuzlar, Azeri

İran, Azerbaycan, Türkleri, Irak, Suriye, Horasan, Türkmen Sahra,

Türkleridir, Oğuzlar Tatarlar ve Uygur, Doğu Türkistan Türkleri

Peçenekler ile hepsi birden aynı kan, aynı soy, boy, damarlarındandır

bu boylar Bozoklar ve Üçoklardir, bir bölümü Göktürk Devleti’nin

kurulmuşlardır Ötüken’e doğru yürümüşlerdir yaşama başlamışlardır ve

Sonradan

İkinci Göktürk Devletini kurulmuşlardır 7.yy sonları. 745 yılında

İkinci Göktürk Devletinden sonra batıya ve Çin’e yönelerek, birçok

Oğuz Boyları Ötüken’e dönerek, Kutluk Bilge Kağan’ın kurduğu Uygur

Devleti çatısı altında birleşişlerdir.

 

Oğuzlar savaşları her yönüyle

Kazanarak, Asya’nın dört bir yanına dağılarak ve batıya doğru

Yerleşerek Cengiz Han’ın kurmuş olduğu Moğol İmparatorluğunun

Egemenliği altına yerleşerek, yaşamışlardır.

 

Moğol egemenliğinden sonra toparlanarak, birleşerek 10. yüzyılda Hazar

Denizi’nin doğusunda Oğuz Yabgu önderliğinde devletlerini

Kurmuşlardır. Daha sonra Oğuzlar kuzeye giderek, bugünkü Kırım, Kazak,

Bulgar ve Tatar Türklerinin atası olarak dünyanı ele geçirmişlerdir.

Ayrıca bir bölüm Oğuzlar Selçuk Bey önderliğinde güneye inerek, İslâm

Dinini kabul ederek, İslam ordularına büyük yardım hizmetler

Etmişlerdir.

Selçuklular olarak tanınmışlardır.

 

Sonradan Tuğrul Bey önderliğinde 1038 yılında Irak ve İran’da Büyük

Selçuklu İmparatorluğunu kurmuşlardır. Öteki yelerde dağınık yaşayan

Türk boyları Selçuklu İmparatorluğa katılmışlardır. 1153te

kuzeydoğudan Karahıtaylar ve Karluklar bölgeye gelmişlerdir ve bir

bölüm Oğuz boyların Harzemşahlara, Horasan’a, Kirman’a yerleşerek ,

Bir bölümleri ise batıya gidererek Irak’a, Suriye’ye yerleştiler, ayni

Dönemde Anadolu Selçuklu Devletine yerleştiler.

 

Dünyada Şanlar, Zaferler kazanan Oğuz Türkleri Akkoyunlu, Karakoyunlu,

Safevi Devletleri, Anadolu beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu, Suriye,

Irak ve Azerbaycan’da çeşitli beylikler devletlerdir kurmuşlardır.

 

İşte bizler o kadar mutluyuz ki Türk olduğumuzdan dolayı dünyanı uzun

Yıllar tek yöneten tarih boyunca hep Türk olmuştur ve dünyanın her bir

Yerinde Türk Türkmen Oğuz boyları soyları aşiretleri, oymakları

Bulunmaktadır bunlar ne kadar Türkçülülerinden ayrılarak başka

Milletlerden olsalar bile sonunda kendi Irklarına Türk milletlerine

Döneceklerdir.

 

Günümüzde Türkiye, İran, Irak, Suriye, Urdun, Lübnan, Filistin, Libya,

Cezayir, Mısır,, Amerika, Çin, Rusya ve tüm dünya yüzünde milyonlarca

Türkmen Oğuzdan kalan oymak, aşiretler bulunmaktadırlar, Türkler her

Yerde vardır ve her bir ülkede, topraklarda yaşamaktadırlar en

Önemlisi de Aleviler, Bektaşiler olarak yüzde yüz Türkmen aşiret,

Oymağının bir parçasıdır.

 

Atamız Mustafa Kemal Paşa Atatürk,  Türkmen Yörük Oğuz soyundan olması

Başka bir özellik taşmaktadır bizler için

Oğuz boyu

Oğuz Türkleri, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, Cezayir

Ve öteki Türklerinin Selçuklular, Osmanlılar ve birçok Türkmen

Beyliklerin, boyların atasıdır.

Ve Karakeçililer ise onlarının bir kolu bir boyudur ve Türkmen

Milletindendirler.

 

Karakeçili Türkmen, oymak, aşireti

Uzun tarihten uzun yıllardan beri dillerini, boy, soy bağlantılarını

Adlarını koruyarak sürdürmektedirler, yüzde yüz katılıksız bir Türkmen

Irkidirler.

 

Dünyanın her yerinde özellikle İran, Suriye, Irak’ta ve Türkiye’mizde

Karakeçili oymak, aşiretinin yoğun nüfusu bulunmaktadır Türkiye’de

Batı Anadolu’da yaşadıkları bölgeler, şehirler ise

Balıkesir, Bursa,

Kütahya,

Eskişehir, Bergama, Bilecik, Adapazarı,

Afyon,

Uşak, yoğun olan şehir Şanlıurfa, Anadolu’nun Batısı ve birçok

İllerde, köylerde, ilçelerde Karakeçili aşireti çok sayıda

Bulunmaktadır.

 

Karakeçililer birçok yerlerde ayrıntılı olarak toplu halde yaşayarak

Birbirlerine bağlıdırlar.

 

Karakeçili Oymak, Aşiretinin sayı nüfus bakımından öteki Türkmen

Aşiretinden daha fazladır

Kayı Boyundan olarak Damgaları üç ok ve bir yaydır

Karakeçili

Aşiret oymağı en çok tarih sayfalarına kahramanlık, yiğitlik,

Türklükle tanınan Karakeçililerdir, dünya yüzünde en büyük uzun

Yıllar devlet yöneten Osmanlı İmparatorluğunu kuranlar Türkmen

Karakeçili aşiretidir.

Orta Asya’dan Balkanlara birçok yerleri ülkeleri Karakeçililer hüküm

Etmişlerdir.

 

Karakeçili Aşireti Kayı boyuna bağlı olarak Asya’da Türkmenistan

Topraklarında Merv şehri yakınlarında Mahan yöresinde uzun yıllar

Yerleşerek, sonradan büyük bir göçle savaşları zaferleri kazanarak,

İran’da yerleşerek, uzun yıllar söz sahibi olarak yaşamışlardır,

Günümüze kadar Karakeçili büyük bir nüfusla Iran’nin birçok 

şehirlerinde  yaşamaktadırlar.

 

Sonraki dönemlerden

Nüfuslarının artmasıyla birçok Türkmen Karakeçili aşireti Anadolu

Topraklarını kendilerine yurt ederek, öteki Türkmen boylarıyla

Birlikte Kaynaşarak Irak, Suriye, Culan, Filistin ve İran’dan

Kendi toprakları Türkiye’nin birçok yerine Karakeçililer

Yerleşerek, yaşamaktadırlar.

Karakeçili Türkmen Yörükleri kalabalık bir nüfusa sahip olarak.

Birçok köy meydana getirmişlerdir.

 

Her yıl her bir yerden toplu olarak Karakeçililer aşireti

Ertuğrul Gazi mensup Kayı Boyu’ndan oldukları için Eylül ayının

Ortasında, Ertuğrul Gazi’yi ziyaret ederek, şenlikler, eğlenceler,

Törenler yapılmaktadırlar.

 

Türkmen Karakeçili

Bir aşiretten beyliğe, beylikten de koca bir imparatorluğa uzanarak

Uzun yıllar hanadarlık, büyük devlet sistemini yürütmüşlerdir.

 

Yerleştikleri bölgeler ise

Bilecik-Söğüt yöresine gelen ilk Karakeçililer olmuştur.

Ve köyler kurarak yerleşmişlerdir.

Karakeçili

Osmanlı padişahlarının soyundan geldikleri için Yörükler arasında en

Ayrıcalıklı olarak özellik güzel yaşam onlara gösterilmiştir.

 

Batı Anadolu’da Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bilecik

Bölgelerinde yaklaşık 150 tane Karakeçili köyü vardır.

Ertuğrul Gazi’nin türbesi bugün Bilecik sınırlarında kalan Söğüt

İlçesindedir ve her yıl yapılan Yörük Türkmen şenliklerinde büyük

Karakeçili ziyaretçi akınına uğramaktadır.

 

Karakeçili oymak, aşireti Türkiye’nin birçok şehir, Köy, ilçelerde

Yaşamaktadırlar özellikle

Karahisar Ankara

Yörükköy  Safranbolu  Karabük

Karapürçek  Biga  Çanakkale

Cumali  Ortaköy  Aksaray Gaylan  Bergama

İzmir

Karakeçili Çorum,

Yozgat,

Yeni kaş, Mersin, Aydıncık  gibi başka yerlerde ülkelerde izleri görünmektedir.

 

Türkmen Karakeçili aşireti

milli kimliğini korunmasıyla Türklüğüne bağlı olarak çağlar boyu Türk

Olarak birbirleri ile tek ırktan gelerek kardeş diye yaşamaktadırlar.

Ama ne yazık ki bir bölüm Karakeçili Aşiretinin kimliğini, Türkmen

Olan milletenini unutarak, Kürtleşmiş, Araplaşmıştır umarız

kendilerine, Türkmenliklerine bir an önce dönecekler, ve Türkmen

Olduklarını iyi araştırıp, bilecekler, ne mutlu Karakeçili Oğuz

Türkmen oldukları için milletlerine bil bağlamalıdırlar, inanmalıdır

Bir an önce Türk olan öteki Karakeçili kardeşlerimiz Türklük

Kimliklerine güvenerek, dönerek içten bağlanmalıdırlar, tarihlerini,

Atarını, uzun yıllar dünyanı yöneten büyük Osmanlı Devletlerini

Düşünmelidirler.

 

 

Karakeçili Türkmen kardeşler

Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir, kendimize Türklüğümüze dönelim.

Atamız Oğuz Han‘ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han,

Deniz Han” adlı 6 oğlu vardır. Ayrıca her oğlunun da dört tane oğlu

Vardır. İşte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, “24

Oğuz Boyudur, sizde bu göçten bu boydan, bu soydansınız ne mutlu

Sizlere Bütün dünyaya dağılan Oğuzlar, 24 boydan gelmektedirler.

 

Atarımızın çoğu cihangir, Kahraman yiğit, komandan, şâir ve sanatkâr

Olan Osmanlı Sultan, padişahları, Kayı Han kuşaklarının değerini

Şanlarla, göstermektedirler, sizde Karakeçili Türkmen kardeşlerimiz

Onlardan bir parça olarak soyunuzu, Türkmenliğinizi sürdürmelisiniz.

 

Bayat boyu Devletli, sizin boyunuz kardeşiniz ayni soydan

Gelmektesiniz Oğuzun boyundan olarak Atalarınız kahraman

Maraş ve çevresine hâkim olan Dulkadiroğulları, İran’da Kaçarlar,

Horasan’da Kara Bayatlar, Bakü ve Doğubeyazıt hanları, Kerkük, Irak,

Filistin, Lübnan, Suriye Türkmenlerinin çoğu, bu boydandır kan

Kardeşlerinizdirler.

 

Dede Korkut kitabını 1480de Hicaz’da yazan Tebrizli Hasan ve meşhur

şâir Fuzuli ayni sizin boyunuzdandır.

 

Bu gün sizler Harput-Diyarbakır-Mardin

Kırşehir, Manisa-Balıkesir Kars ile Van Adana. Hemedan, Horasan,

Türkmen Sahra, Urumya, Erdebil, Tebriz, Iran, Irak, Suriye birçok

Topraklarda varsınız, büyüksünüz, değeriniz üstündür,

 

Sizler büyük Türkmen Aşireti, oymağı olarak Üçok ve Bozok adlarıyla

İki ana kola ayrılmışsınız,

 

Atanız Oğuzlar genişleşerek, büyüyerek, yoğun bir nüfusa sahip olarak,

Dokuz Oğuz, Altı Oğuz, Üç Oğuz diye boylara ayrılarak, yirmi dört

Boydan meydanda at koşturarak,  kılıç oynatarak dünyayı ele geçerek,

Uzun yıllar yönetimlerini sürdürerek, Bu boydan on ikisi Bozok, on

İkisi Üçok koluna bağlı olarak Bozoklar ise Kayı, Bayat, Alka Evli,

Kara Evli, Yazır, Dodurga, Döğer, Yaparlu, Afşar, Begdili, Kızık,

Kargın gibi Üçoklar ise Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepnî, Salur,

Eymur, Ala Yundlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık boylarından

Oluşmaktadır.

 

Bugün Türkiye’de, Irak, İran, Suriye, Colan, Lübnan, Filistin,

Cezayir, Mısır ve Türk dünyasında yirmi dört Oğuz boyunun Aşerat,

Bölge, yer adları birçok, şehir, köy, ilçelerde bulunmaktadır.

Günümüzde İran, Irak, Suriye ve Türkmenistan, Azerbaycan’ ve birçok

Türk topraklarında yaşayan Türk milletinin ataları olan büyük

Türkmen aşireti Türk boyu. Oğuzlar, Türkmenler diye tanınmaktadırlar.

 

Karakeçili Aşireti

Türkiye'nin Eskişehir, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Adapazarı,

Gaziantep'te, Şanlıurfa illerinde yoğun olarak tanınmaktadırlar.

Karakeçili Yörükleri her yerde, her Türk topraklarında kalabalık bir

Nüfus kapsamaktadır.

 

Karakeçililer Başkent Ankara'da Karakeçili ilçesi Haymana’da yaşayan

Türkmen Karakeçili aşireti olarak Bingöl'ün Simsor köyü Siverek

İlçesine bağlı 60-70 kadar Karakeçili köyü bulunmaktadır.

 

Körkün, Barak ve Hacıbayram köyleri, Suriye'de Raka'ya kadar uzanmakta

Olan Siverek Karakeçilileri dört ana kola ayrılarak bir bölümü

Araplaşmışlardır

Bu Karakeçilerden 1-Şıhan.Şıhlar,

2. Ceraban,Cerabîler

3. Balekân,Balekîler

4. Aminan, Amirliler. Irak Tuzhurmatu bölgesinde bulunmaktadır.

 

Şihan Oymağı

1. Hacan,

2. Musikân, Bıçakçılar

3. Kubatan, Kubatoğulları

4. Şıhimam,

5. Kotan,

6. Davaran,

7. Şıhkân,

8. Bin kasım gibi kollara ayrılmaktadırlar.

 

Ayrıca Karakeçililer Irak’ın güneyinde ve güney doğusunda ve birçok

Yerlerde Araplaşan Karakeçililer vardır çoğunluk Musul, Kerbala,

Bağdat, Semara,  Rumadı, Selahattin gibi şehirlerde İnzi, Anzi, Anazi

Diye tanınmaktadır.

Ayrıca Tuzhurmatu Emirli ve Bayat köylerinde birçok Karakeçililer vardır.

 

Ayrıca birçok Arap devletinde Türkmen aşireti Karakeçililer ayrı

Adlarla tanınmaktadır.

 

Kubatan veya Kubatoğulları diye tanınarak, Uygur Türkleri Oğuz

Boyundan bir parça olmasıyla karakeçilidirler.

 

Karakeçili aşireti uzun yıllardan beri Türkmen kültürüne, Edebiyat,

Müzik, halay, halk oyunlarına büyük katkısı olarak büyük çok hizmetler

Vermiştir.

 

Türkmen Karakeçili aşireti Yozgat bölgesinde çoğunluk olarak Boz Ok

Boyundandırlar

.

Karakeçili Kayı obasından çıkarak 400 çadırlık bir aşiret ile büyük

Osmanlı hânedanını, Devletini kurarak kendine dönerek her yerde, her

Toprakta Türklüğünü savunmalıdır, atalarının yolundan ayrılanlar bir

An önce bu büyük topluluğa gelmelidirler onları karşılamaya kan

Damarımız, iç sevgimiz Türkçülük duygumuz artmaktadır.

 

XV. yüzyılda Karakeçili Türkmen aşireti büyük bir oymak olarak

Şanlıurfa bölgesin dağılmışlardır, yerleşmişlerdir ve XVI. yüzyıldaki

Onlara bağlı olan birçok yerler,  topraklar pek çok önemlidir.

 

Karakeçilerinin bir kolu Ay Doğdu, Gün Doğmuş. Yaranış, Türemiş,

Turak, Sevindik, Güvendik gibi öz Türkçe adlarla tanınmaktadırlar.

 

Türkmen şehri Kırşehir, Kırıkkale şehirlerinde

Karakeçililerin birçok bölümü ilk önce Haymana bölgesine ve

Eskişehir, Bilecik, Kütahya bölgelerine göç ederek, bu yörelerde bu

Topraklarda yerleşerek, 24 köy kurmuşlardır.

Ve daha sonradan Karakeçili oymağı Balıkesir, Bergama, Bursa

Şehirlerinde yerleşmişlerdir. Ayrıca Türkiye'de Karakeçili adıyla

Birçok köyler, ilçeler adlarıyla bulunmaktadır.

 

Karakeçili oymağından Akkeçili oymağı bir Türkmen oymağı olarak uzun

Yıllar Mardin bölgesinde yaşayarak, Akkoyunlulardan Mardin Hükümdarı

Cihangir Mirza’ya bağlı olmuşlardır.

Ayrıca Karakeçililer Şanlıurfa'nın kuzeyinde olan Siverek yöresini ve

Karşı yöreleri, yerleri kendilerine yurt edinmişlerdir.

Ve Siverek'e bağlı Karakeçi köyü bu gün Karakeçililerinin yerleşim

Merkezleri sayılmaktadır.

 

Malatya şehrinde olan Besni ilçesine bağlı Karakeçi köyü ve bir kaç

Köy ayni Türkmen Karakeçilidir. Şanlıurfa Karakeçicileri Akkeçililer

İle Yağmur, Gündoğmuş, Bayram, Güvendik, Sevündük, Budak, Kaya, Sarı,

Satılmış e Ankara'nın güneydoğusunda olan Bâlâ ilçesi, Karaoğlan  ve

Kızılırmak geçmekte olan doğusundaki yörelerde hep Karakeçililer

Yaşamaktadırlar.

 

Karakeçililer aralarında Budak, Gündoğmuş, Tanrı verdi, Yıldırım,

Güvendik, Sevündük, Yağmur, Durak, Yaramış, Türemiş, Satılmış, Durmuş,

Aydın, Bektaşi, Oğurlu, Bozca, İnal, Karaca, Bayat, Kazlı, Salur, Dede

Balı, Arslan, Tuman, Ağca, Menteşe, Turahan, Eymür gibi budun, kollar

Bulunmaktadır.

 

Eskişehir bölgesinde yaşayan Ulu-Yörük ise Türkmen Karakeçililere

Bağlı bir koludur. Ayrıca Karakeçili günümüzde, Eskişehir Seyitgazi

İlçelerinde 40 yakın köylerde oturmaktadır. Çorum şehrinde çok sayıda

Karakeçililer ve bir mahalle ile Çorum'a bağlı İskilip ve Sungurlu

İlçelerinde çok köyler Karakeçili diye tanınmaktadır.

 

Çorum şehri genellikle Kırşehir, Kırıkkale gibi birer Türkmen

Yoğunlukludur,  Ulu-Yörük Karakeçililerin başka bir kolu ise

Karakeçili adını taşıyan Manisa'nın iki Salihli ve Gördes ve ilçe,

Köylerinde yaşamaktadırlar.

 

Karakeçilerinin Balekan, Aminan kolların ve Musikan oymağı Suriye

Rakka'ya kadar yayılarak bilinmektedir. Dodan, Dodanlı Aşiret oymağı

İse Şanlıurfa Suruç ilçesi ve Rakka, Suriye, Mardin, Diyarbakır

şehrine yerleşerek, Karakeçili kollarından Aminan , Aminîler koluna

Bağlı olarak Türkmen Dodan oymağıdır.

 

Günümüzde Karakeçililer

Balıkesir şehrinde 60 köy

Bursa şehrinde 41 köy

Kütahya şehrinde 37 köy

Eskişehir şehrinde 35 köy

Bergama ilçesinde bağlı 30 köy

Bilecik’te 25 köy,

Adapazarı

Manisa şehrinde 11 köy

Afyon şehrinde 11 köy

Uşak şehrinde 6 köy

Ve Şanlıurfa şehrinde 45 köy bulunmaktadır.

 

Ayrıca Batı Anadolu’nun birçok şehirlerinde Türkmen aşireti Karakeçili

Köyleri yaşayarak köyler kurmuşlardır.

 

Yiğitlik, kahramanlık ile tanınan Karakeçili aşireti

Germiyan, Kalesini ele geçirerek birçok yeni topraklara yerleşmişlerdir.

Karakeçili Aşireti ilk önce Bilecik-Söğüt yöresine gelerek ilk önce

sevdikleri kendi yerleri olmuştur.

 

Türkmen Karakeçili Aşiretinin oymağının

Yaşamış oldukları bir bölüm şehir, Köy, ilçe bucak bölgelerden

Bursa şehir, köy, ilçe, Yöreler isi

 

1.Seferiışıklar  Merkez,

2.Çeki, Orhaneli,

3.Düvenli, Keles

4.Kocakovacık,  Keles

5.Küçükkovacık  Keles,

6.Sorgun, Keles,

7.Belenören, Keles

8.Yağcılar, Keles

9.Baraklı, Keles

10.Akçapınar, Keles,

11.Durhasan, Büyükorhan

12.Gölbaşı, Kestel

13.Dışkaya, Gürsu

14.Çataltepe, Gürsu

15.Mirzaoba, Mudanya

16.Kaymakoba, Mudanya

17.Hançerli, Mudanya

18.Muratoba, Gemlik

19.Yeniköy, Gemlik

20.Beylik, (Karacabey

21.Boğazköy, Karacabey

22.Doğanalan M.K.Paşa

23.Ağaçlı, M.K.Paşa

24.Korubaşı, M.K.Paşa

25.Kocakoru, M.K.Paşa

26.Killik M.K.Paşa

27.Körekem, M.K.Paşa

28.Uğurlupınar, M.K.Paşa

29.Eskikızılelma  M.K.Paşa

30.Şehriman M.K.Paşa

31.İncealipınar, M.K.Paşa

32.Karagölet, İnegöl

33.Akbaşlar, İnegöl

34.Dömez, İnegöl

35.Yeniyörük, İnegöl

36.Hacıhasan, İnegöl

37.Bayramşah, İnegöl

38.Sincansarnı,M.K.Paşa

39.Yörükler, İznik

40.Karacakaya,  İnegöl

41.Tekkederesi,  İnegöl

 

Kütahya şehir, köy, ilçe, Yöresi

Karakeçili aşireti, oymağı

 

Domaniç’te

1.Kozluca

2.Domur

3.Çarşamba

4.Çukurca

5.Fındıcak

6.Berçin

7.Tıraz

8.Erikli

Simav’da

9.Evciler

10.Eğdemir

11.Eğirler

12.Kalkan

13.Koyunoba

14.Karapınar

15.Kayalıdere

16.Kızılcık

17.Ortacı

18.Sarıçam

19.Sarıkaya

20.Şenköy

21.Toklar

22.Yassıeynehan

23.Yeniler

24.Öreyler

Tavşanlı’da,

25.Karakaya

26.Burhan

27.Çıkrık

28.Kozluca

29.Yaylacık

30.Çakıllı

31.Üyücek

32.İkibaşlı

Aslanapa’da,

33.Saray

34.Çakmak

35.Bayramşah

Kütahya, Merkezde

36.Damlalıkar,aağaç

37.Eğridere

Emet’te

38.İsmailbey

 

Manisa

Şehir, köy, ilçe, Yöresi

Karakeçili aşireti, oymağı

1.Çınarlıkuyu, Merkez

2.Çamköy, Merkez

3.Çullugörece, Saruhanlı

4.Hacıisalar, Turgutlu

5.Şeyhli, Kula

6.Eminbey, Salihli

7.Kaplan, Salihli

8.Ortaköy, Salihli

9.Mıdıklı, Selendi

10.Karakeçili, Gördes

11.Oğulduruk, Gördes

 

Afyon

Şehir, köy, ilçe, Yöresi

Karakeçili aşireti, oymağı

1.Basrioğlu

2.Timurlu

3.Sazak

4.Alifakih

5.Şerifoğlu

6.Fatmaoğlu

7.Akdere

8.Karaağaca

9.Çamlıkebir

10.Kuyu

11.Davırkı

12.Aşağı Çaybelen

 

Güney Ege’de

Şehir, köy, ilçe, Yöresi

Karakeçili aşireti, oymağı

Yeniçeşme, Beyağaç, Denizli

Kayaca, Tavas,  Denizli

Söğüt, Çavdır, Burdur,

Turanlar, Germencik, Aydın

Karaağaçlı, Germencik, Aydın

Uzunkum, Germencik, Aydın

 

Bilecik

Şehir, köy, ilçe, Yöresi

Karakeçili aşireti, oymağı

1.Bahçecik, Merkez

2.Üzümlü, Gölpazarı

3.Dereboyu, Söğüt

4.Küçükelma, Pazaryeri

5.Yörükelmalı Pazaryeri

6.Günyurdu,Bakraz, Pazaryeri

7.Dömez Pazaryeri,

8.Dombayçayırı, Bozüyük

9.Aksutekke Bozüyük

10.Darıdere Söğüt

11.Yörükyayla, Söğüt

12.Kapanalan,  Söğüt

13.Çaydere, Söğüt

14.Gözalan,  Söğüt

15.Yörükçinisi,  Söğüt

16.İnceköy,  Söğüt

17.Elmacık,  Söğüt

18.A.Armutlu,  Söğüt

19.Y.Armutlu,  Söğüt

20.Kızılmeşe,

21.Kızıltepe,

22.Bayramşah,

23.Asarcık,  İnhisar

24. Abbaslık, Bilecik Merkez Köyü

25.Söğüt Merkez Kurucu halkı

26.Bilecik/Merkez,  Kurucu halkı,

 

Ayrıca Bilecik yöresinde Söğüt, Bilecik gibi şehirlerin yerlisi

Karakeçili Türkmenlerdir

Eskişehir Yöresinde

Şehir, köy, ilçe, Yöresi

Karakeçili aşireti, oymağı

1.Kıravdan,

2.Arıkaya

3.Yarımca

4.Bozdağ

5.Kavacık

6.Turgutlar

7.Yusuflar

8.Akçayır

9.Mollaoğlu

10.Yörükkartal

11.Erenkara

12.Margı

13.Karacahisar

14.Akçakaya

15.Avlamış

16.Aşağı Kuzfındık

17.Yukarı Kuzfındık

18.Dutluca

19.Eceköy

Seyitgazi İlçesinde

20.Kuyucak

21.Ayvacık

22.Musalar

23.Karacalar

24.Üçbaş

25.Beşsaray

26.Göknebi

27.Gemiş

28.Akin

29.Göcenoluk

30.Bahşayiş

31.Tonra

32.Erikli

33.Numanoluk

34.Taşlık

 

Şanlıurfa

Şehir, köy, ilçe, Yöresi

Karakeçili aşireti, oymağı

1.Ağören

2.Deliktaş

3.Karayük

4.Karadibek

5.Kurtini

6.Başıbüyük

7.Göllü

8.Mezra

9.Mızar Karakeçi

10.Karacaviran

11.Çabakçur

12.Azimülk

13.Karafinik

14.Keş

15.Beyan

16.Timeyti

17.Uzuncuk

13.Uzunziyaret

14.Üzümkar

15.Zilfil

16.Kıliçek

17.Kızılali

18.Taşlı

19.Beyali

20.Torunali

21.Kabik

22.Bozkuyu

23.Kabasırt

24.Kabahaydar

25.Tanrıverdi

26.Kapaklı

27.Kale

28.Kazani Kazan

29.Bağbük

30.Kırbani

31.Mehmedihan

32.Şevek

33.Payamlı

34.Kantara

35.Mehmetviran,Mehmetören

36.Kurbağalı

37.Sülüklü

38.Sadıklı

39.Salur

40.Çepni

41.Çandırkeş

42.Mezincik

43.Toru

44.Osmanbey

45.Saluca

 

Uşak

Şehir, köy, ilçe, Yöresi

Karakeçili aşireti, oymağı

1-Kötüre

2-Kavacık

3-Düzkışla

4-Sorguncuk

 

Ayrıca Başka şehir, köy, ilçe Yörelerde yaşayan

Karakeçili aşireti, oymağı

İse

1-Karahisargölcük

2- Nallıhan

3-Ankara

4-Yörükköy

 5-Safranbolu  6-Karabük

7-Karapürçek  8-Biga

9-Çanakkale

10-Cumali

11-Ortaköy  12-Aksaray

13-Gaylan

14-Bergama  15-İzmir

16- Ankara

17-Bala,

18-Kara Oğlan 19-Haymana, 29-Kızılca Hamam

 

Ayrıca Çorum

Yenikaş Mersin -Aydıncık

 

Karakeçililer Arap, İslam devletinde birçok yerlerde yaşayarak farklı Adlar almışlardır

1-Trablus-Şam,

2-Helap,

3-Filistin,

4- Lübnan,

5- Irak

6- İran

7-Türkistan

8-Horasan

 

Karakeçili büyük Türkmen aşireti olarak

Türkay, Karakeçililerin yörükanı kolundan olarak Türkmen topluluğundan

Olduklarını savunmaktadır.

 

Günümüzde birçok Türkmen Aşiret oymakları bir bölüm sıkındı, siyasi

Nedenlerden dolayı Araplaşmış ve Kürtleşmiştir Türkan Türkmen

Aşireti gibi

Türkan Temiz yüzde yüz Türkmen olarak tarihsel belgelere dayanarak

Osmanlı arşivinde önemlisini bunu belli etmektedir

 

 

Bu gün baktığımızda Suriye, Irak Mısır’da, Cezayir’de yüz binlerce

Türk’ü kaybetmişiz, çoğu baskılar, asimilasyon nedeniyle

Araplaşmışlardır.

 

 

Karakeçililer gibi, Türkan (Türk, kan) dillerini, kimliklerini

Korumalıdırlar ne kadar Kürtleşmişseler

Onlar bir Türkmen oymağı aşiretleridirler.

 

11. yüzyıldan beri varlıklarını koruyarak Öncelikle Keçilü topluluğu,

başta Karakeçililer olarak Sarıkeçili, Teke Türkmenleri diye

Adlanmışlardır.

 

Şanlıurfa Karakeçilileri ise Bingöl'ün Simsor Karakeçilileri Doğu

Anadolu Zaza Türk aşiret topluluğu içinde yer alarak

Bingöl'ün Simsor köyünü Karakeçililer o dönemde kurarak tam bölge

Türkmen Karakeçili bölgesi olmuştur.

Sonrada Karakeçililer

Mürşitpınar ile Elazığ yöresine yerleşerek. Sonradan Elazığ

Karakeçililerine Çarsancaklı söylenmiştir.

 

Türkmen Karakeçililer nüfuslarının artmasıyla güçlü olarak Viranşehir

ve çevresinde milli topraklarını savunarak, kurtarmak için İngiliz ve

Fransız güçlerine saldırarak mücadeleye girişmişlerdir, ayrıca vatan

Hainlerine, bölücülere karşı mücadele sürdürmüşlerdir.

 

Türkmen Karakeçililer Güneydoğu Anadolu'da olduğu gibi Orta ve Batı

Anadolu yöre bölgelerinde Millî Mücadele'ye destek

Vererek devletinin yanında olarak devletten tarafından önemli görevler

Almışlardır.

 

Öte yandan Türkmen Karakeçililer Batı cephede Yunanlılara karşı ve

Bazı iç çata, hainlere, işbirlikçilere karşı mücadele ederek önemli

Hizmetler canlarıyla vermişlerdir.

 

Mustafa Kemal Paşa'nın yakın silâh

Arkadaşı Yarbay Mehmet Arif Beyin oluşturduğu özel bir Karakeçili

Tümenine katılarak Millî Mücadelede şehitler vererek Vatan,

Topraklarını korumuşlardır.

 

Türkmen Karakeçililer tarih boyunca bu kutsal Türk Cumhuriyetinin

Fedakârları, özverileri olarak millî birlik ve beraberlik kardeşlikle,

Düşmanlara karşı canıyla durarak Vatanını koruyarak savunmuştur.

 

Türkmen Karakeçililer Türk Devletine milletine, kutsak toprağına,

Bayrağına mücadele, dava yolunda bağlı kalarak Türkiye Cumhuriyetinin

Doğumlukta, yiğitlik, kahramanlıkta, özverilikte yüce Türk

Tarihimizin örneklerindendir.

 

Atamız dediği gibi her bir

Türkmen Karakeçililer, Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu,

İstanbullu, Ankaralı,  Trakyalı ve Makedonyalı hep bir Türk ırkın

Evlâtları, hep aynı cevherin damarlarıdır, kanlarıdır.

 

Türkmen Karakeçililer milli Türk kimliklerini canlarıyla koruyarak, bu

Gün mücadele vererek özgürcesine yaşanmaktadır.

 

Çağlar boyunca Türkmen olan Karakeçililer hep Türkmen kalarak dünyanın

Neresine bir Karakeçili var ise eski gelenek, göreneklerine onuruna

Bağlı olarak kahramanlıkla tanınarak, Oğuz boyuna saygı göstererek

Yüce tarihi ile güvenmektedir.

 

Osmanlı İmparatorluğunu kuran karakeçili Türkmen aşireti eski Türk

Örf ve adetlerine ve kültürüne önem vermekle, Türk kimliğini canlarıyla

Korumaktadır.

 

Güneydoğu, Batı, Anadolu Bölgesi'nde ve birçok ülkelerde yaşayan

Karakeçili aşireti kendilerini, varlıklarını, kimliklerini, Türk

Dillerini savunarak Türkmen olarak milli kültürlerine, geçmişlerine

Oğuz atalarına, büyük devletlerine inanarak her an özveride

Bulunmaktadırlar.

 

Uzun yıllardan bu bölgeye yerleşerek, Türklüklerine sahip çıkmaktadırlar.

 

Karakeçililer Milli Mücadele'de yolunda şehitler vererek, kutsal Türk

Topraklarını korumak için düşmanlara karşı savaşarak bu Türkmen

Yörelerinin ve topraklarını Fransızlardan kurtarılmak için kanlarıyla,

Canlarıyla, yaşlı, kadın, çocuklarıyla aşiret büyük mücadele vererek

Bölgelerini Fransa ve öteki yapancı askerlerinden,  Ermenilerden

Kurtarmışlardır.

 

Karakeçililer bir Türkmen Aşireti, oymağı olarak her yönüyle yöresel,

Bölgesel Türkmen kıyafetlerine folklor kültürlerine önem vererek

Kızlarını, kadınlarının giymiş oldukları yerel kıyafetler büyük ilgi

Göstermektedir, giyimleri yanında benzeri Türkistan, Türkmenistan,

Azerbaycan’da olan dokudukları Türkmen Karakeçili kilimleri geleneksel

Sanatları ilgili göstermektedir.

kızların, kadınlarının kıyafet ve

Takıları toy düğünde, Eğlence, şenlikte, bayramlarda, kına gecelerinde

Çevreye, insanlara başka bir özellik taşmaktadır.

 

Artık bizler tüm Türkler olarak

Bu asıl, doğru, temiz, yiğit topluluğumuzu, kardeşlerimizi gönlümüze

Sararak Kucaklaşmalıyız.

Çünkü Karakeçili Türkmen’i, demek dünya Türkmenlerini, Türk’lerini,

Oğuzları kapsamaktadır.

 

Artık her Türkmen kendisine dönerek büyük Devletler, Atabeyler,

İmparatorluklar kurduğunu bilmelidir ve tarihler boyunca büyük Türk

Milleti olduğunu bilmelidir, bilmez ise savaşlardan, tarihlerden

Sormalıdır.

 

Kaynaklar:

1-İstanbul, 1992, s. 117. Ziya Gökalp, Aşiretler Hakkında

Sosyolojik Tetkikler, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1992, s. 118.

 

2- Namık Kemal, Osmanlı Tarihi, C.2, s. Hürriyet Yay. İstanbul, 1982.

3- Ziya Gökalp, Aşiretler Hakkında Sosyolojik Tetkikler,

İstanbul, 1992, s. 130.

4- Rıza Nur, Doğu Mecmuası, Sayı: 12, s. 14-15.

 

Orta Aaya’ dan Anadolu'

Yazar Kadir Kemal KOP ‘un “Anadolunun Doğu ve Güneydoğusu” ile ilgili

etüdüne göre:

1525 yılı Panipat Meydan Muharebesiyle

5-

 Ahmet Refik,Anadolu'da Türk Aşiretleri, s. 104.

6- Prof. Dr. Faruk Sümer, Kara-Koyunlular, Ankara, 1967, c. l, s. 30.

7- Cemil İsbir, Bingöl'ün Tarih ve Coğrafyası», Altan, s. 36-38,

Mart-Mayıs 1938, s. 42.

8- Bk. Prof. Dr. A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi.

9- Osmanlı Tahrir Defterleri Etnik Köken Belirlemede

10-Karakeçili Oymağı

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 24. cildi

11-XVI. Yüzyıla ait Urfa sancağı tahrir defterlerin

12-Türkmen Karakeçili aşireti ile özel görüşmelerim, izlemecilerim

 

Son Güncelleme: Cuma, 17 Şubat 2012 20:46

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Destan Romanlar

KAYADAKİ KURT
Göktürklerin Ergenekon Destanı, 80 sayfa.
Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL

Sitemiz Facebookta

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün2292
mod_vvisit_counterDün4678
mod_vvisit_counterBu Hafta10415
mod_vvisit_counterGeçen Hafta27536
mod_vvisit_counterBu Ay6970
mod_vvisit_counterGeçen Ay129071
mod_vvisit_counterToplam20861518

Şimdi: 29 misafir var.
IP: 18.213.192.104