Oruç Baba Der ki:

Konuşmak bilgili olmanın göstergesi midir, bilinmez; ama susmak bilgelik gerektirir.


: Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ

 • PDF
 • Yazdır
 • e-Posta

 

Ünvanı: Prof. Dr.  
Adı Soyadı: Emine GÜRSOY NASKALİ
Doğum Yeri ve Tarihi: 
Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Anabilim Dalı: Yeni Türk Dili Anabilim Dalı 
Eposta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  
I. AKADEMİK GELİ(İM 
Lisans: Oxford Üniversitesi (St. Anne’s College) 19691973 (BA Oxon)
Yüksek Lisans: Oxford Üniversitesi (MA Oxon)
Doktora: İstanbul Üniversitesi 19751981 (İÜ, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
“Sinan Pa;anın Tezkiertü'lEvliyası” ba;lıklı tez) 
Y. Doçent Dr. : Marmara Üniversitesi, 19841987
Doçent Dr. : Marmara Üniversitesi, 19871991
Profesör Dr. : Marmara Üniversitesi 1991
  
II. BİLİM ALANI: Yeni Türk Dili
III. ARA(TIRMA ALANLARI 
Türk Dili, Sibirya, Kafkaslar, Orta Asya, Leksikografi, Çağda; Lehçeler, Osmanlıca, Tarihi 
Lehçeler, Kültür Ara;tırmaları, Destanlar, İranistik, Yakın dönem Siyasi Tarihi
IV. İDARİ GÖREVLERİ  
1.  Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
V. ÜYESİ OLDUĞU VE/VEYA GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI 
KURULU(LAR 
1.  Expo 2015 Uulsal Danı;ma Kurulu üyesi: 2007 
2.  Oxford Üniversitesi öğretim üyeliği (Oxford University, St. Antony’s College, Oriental 
Institute): 19871989 
3.  Helsinki Üniversitesi öğretim üyeliği (Helsingin Yliopiston Aasian ja Afrikan Laitos / lecturer): 
19771984 
4.  Bolonya Üniversitesi, bir dizi konferans: 1997 
5.  Celal Bayar Vakfı, Yönetim Kurulu Üyesi 
6.  Türk Dil Kurumu Asli Üyesi 
7.  Boğaziçi Üniversitesi, okutman: 19741975 
8.  Tahran Üniversitesinde ara;tırma/eğitim: 19731974 
VI. BİLİMSEL ÇALI(MALAR
A. BİLİMSEL MAKALELER ( ULUSLARARASI ) 
SCI, SSCI ve AHCI de taranan Uluslararası Dergilerde YayınlanmıD Makaleler 
1.  "Dudak Değmez: A Form of Poetry Competition among the A ıks of Anatolia", ed. Karl 
Reich, The Oral Epic: Performance and Music, Verlag für Wissenschaft und Bildung, Bonn 
2000, 1511582
2. “Isolationism from the Turkish Point of View", The Transatlantic Alliance on the Eve of the 
New Millenium, The Hague 1996
3.  "Kutadgu Bilig: Clauson's Observations on the Origin of Extant MSS", Altaic Religious Beliefs 
and Practices, Proceedings of the 33rd Meeting of the Permanent International Altaistic 
Conference, Budapest June 2429, 1990, 1992
4.  "Pococke's Turkish Exercise", The Bodleian Library Record, vol XIII, No. 2, April 1989
5.  "Women mystics in Islam", Women in Islamic Societies, Social attitudes and historical 
perspectives, Scandinavian Institute of Asian Studies, London 1983
B. BİLİMSEL MAKALELER (ULUSAL) 
Yabancı Dildeki Makaleler 
Hakemli Ulusal Dergilerde YayınlanmıD Yabancı Dilde Makaleler 
1.  “Soviet Turkic Literature”, The Balance of Truth + Essays in Honour of Professor Geoffrey 
Lewis, ed. Çiğdem BalımHarding, Colin Imber, The Isis Press, İstanbul 1999, 113124
2.  "Anachronism in Contemporary Popular Religious Painting in Iran", Boğaziçi Üniversitesi 
Dergisi, cilt II, 1974, İstanbul 1975
3.  "An Analysis of Nadir Shah's Religious Policy", Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, cilt II, 1974, 
İstanbul 1975
Türkçe Makaleler 
Hakemli Ulusal Dergilerde YayınlanmıD Türkçe Makaleler
1.  "Hediyelik Kelimeler”, Hediye Kitabı, ed. Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç, Kitabevi, İstanbul 
2007, s. 233239
2.  “Türk Dünyasının Tanımı”, Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri, ed. Ali Satan, 
Necdet Öztürk, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 1316
3.  “Türkçede yeni bir akım: Kelime içinden kelime çıkarma", Türk Dil Kurumu Uluslararası 
Kongresi, Ankara 2005
4.  "Saç yoluyla i;kence: Mankurtla;ma yöntemi", Saç Kitabı, ed. EmineGürsoy Naskali, 
Kitabevi, İstanbul 2004, s.181190
5.  "Vaiz anlatımıyla saç, sakal ve bıyık", Saç Kitabı, ed. EmineGürsoy Naskali, Kitabevi, 
İstanbul 2004, s. 124164
6.  "Türk destanlarında metamorfoz: Kel olma, saçlanma ve cinsiyet deği;imi", Saç Kitabı, ed. 
EmineGürsoy Naskali, Kitabevi, İstanbul 2004, s. 474484
7.  “Adınız “Marks, Engels, Lenin, Stalin” olsun ister miydiniz?”, ed. Halil Bal, Muhammet Erat, 
Prof. Dr. Mehmet Saray’a Armağan, Türk Dünyasına Bakı lar, İstanbul 2003, s. 309313
8.  “İzmir’de Cumhuriyet dönemi çocuk bakım yurtları fotoğraflar”, Sava Çocukları: Öksüzler 
ve Yetimler, ed. Emine GürsoyNaskali, Aylin Koç, İstanbul 2003, s. 195206
9.  “Cumhuriyet dönemi tütün i;çileri ve fabrikaları”, Tütün Kitabı, ed. Emine GürsoyNaskali, 
Kitabevi, İstanbul 2003
10.  ”Petrol ve jazz Makamlı Azerbaycan jazz’ı”, Jazz, sayı 21, İstanbul 2001, s. 14
11.  "Kelime Gövdesinde Ses Deği;mesi ile Yapılan Küçültmeler ve Bir Ablaut Örneği", 3. 
Uluslararası Türk Dil Kurultayı 1996, TDK, Ankara 1999, 491495
12.  "Manas Destanı'nda Kimliğin İfadesi", XII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12+16 Eylül 1994,
Kongreye Sunulan Bildiriler, TTK, C. 2, Ankara 1999, 467472
13.  "Divanu Lugati'tTürk'te bir kurt avı ve Anadolu'daki ;ekli", Divanu Lugati't+Türk Bilgi Cöleni 
Bildirileri, 7+8 Mayıs 1999 Ankara+Türkiye, Türksoy Yayınları, Ankara 1999
14.  "Dil, Harfler ve Kimlik", Radyo ve Televizyon Yayınlarında Türk Dilinin Kullanımı + Tebliğler + 
Geçici Danı ma Kurulu Toplantısı 25+25 Kasım 1998 Ankara, Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu, Ankara 1998
15.  "Eski Anadolu Türkçesinde sevgili ve a;ık tasviri" Bir + Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 
sayı 6, İstanbul 1996
16.  "Doğu Türkistan'da Ahilik (Yeni Uygurca Belgeler)", I. Uluslararası Ahilik Kültürü 
Sempozyumu Bildirileri 1315 Ekim 1993 Ankara, Kültür Bakanlağı Yayınları, Ankara 19963
17. "Türkçede Kedi İsimleri", Türk Kültürü Ara tırmaları, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'a Armağam, 
Türk Kültürünü Ara;tırma Enstitüsü, yıl 31/12 1994, Ankara 1996
18.  "Millet Vekili Yemini ve Türkçemiz", Türk Dili, 1996, sayı 534, Ankara 1996
19.  "Yunus Emre Kimdir?", Bir + Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı 5, İstanbul 1996
20.  "Sovyet Türk Edebiyatı", Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi, TDK, Nisan 1996, Ankara 
1996,
21.  "Yirminci Yüzyıl Kırgız Viiri", Türk Dili, 1996, sayı 531, Ankara 1996, 9981043
22.  "Manas Destanında Kırk Yiğit", Türk Dili, 1966, sayı 529, Ankara 1996
23.  "Manas Destanında SoyDilDin Üçgeni", Türk Edebiyatı, Ekim 1995, sayı 264, İstanbul 1995
24.  "Türkçe kelimesi Türkçede hece tipleri Cümle unsurlarını tayin kıstası Ek halinde zamir 
olabilir mi?", Türk Gramerinin Sorunları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1995
25.  "Manas Destanı", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 101, Mayıs 1995, s. 3539
26.  “Kırgız Nasrettin”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, TTK, Ankara 1995
27.  "Türkiye TürkçesiÖzbekçeRusça Gramer Terimleri Kar;ılıkları" (Nizamettin Mahmudov ile 
birlikte), Bir + Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı 2, İstanbul 1994
28.  "Kırgızca Yanıltmacalar" Bir + Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı 1, İstanbul 1994
29.  "XX. Yüzyıl Sovyet Kırgız Edebiyatı" (1. bölüm), Türk Dili, 1994/1 sayı 505, Ankara 1994
30.  "XX. Yüzyıl Sovyet Kırgız Edebiyatı" (2. bölüm), Türk Dili, 1994/1 sayı 506, Ankara 1994
31.  "Kumuk Vairi Ali;eva", Türklük Ara tırmaları Dergisi, İstanbul 1993
32.  "Türkçe ve Türk Cumhuriyetleri", Türk Dili, 1993 / II, 500. sayı, Ankara 1993
33.  "Yunus Emre ve Edebiyat Tarihçileri", Yunus Emre Sempozyumu Bildiriler, Marmara 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1992
34.  "Ku; Göçleri ve bir Yakut Masalı", Türk Kültürü, yıl XXV (293) Ankara Eylül 1987
35.  "Dillerin Men;ei üzerine bir Dolgan Hikayesi", Türk Kültürü, yıl XXV (288) Ankara Nisan 1987
C. KİTAP VE KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI, ÇEVİRİ 
Uluslararası Kitap Çevirisi 
1.  Cumucica Nogaica, G. J. Ramstedt's Kumyk and Nogay materials edited and translated by 
Emine GürsoyNaskali, Harry Halén, Memoires de la Societe FinnoOugrienne, Helsinki 
1991
2.  Ashabu'l+Kahf + A Treatise in Eastern Turki, translated and edited by Emine GürsoyNaskali, 
Memoires de la Societe FinnoOugrienne, Helsinki 1985
3.  Ross, E. Denison, Ku İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca Ve Çince Sözlüğü, İngilizceden 
Çeviren: Prof. Dr. Emine GürsoyNaskali, TDK, Ankara 1995.
4.  Nobuo Yamada, "Uygur Satı; Mukavelesi Belgelerinin Vekilleri", İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt XXVI 19861993, İstanbul 1993.
5.  S. G. Klya;tornıy, V. A. Liv;iç, "Bugut'taki Sogtça kitabeye yeni bir bakı;", Türk Dili 
Ara tırmaları Yıllığı + Belleten 1987, İstanbul 1992
  
Ulusal 
Uzmanlık Alanında Ulusal Kitap 
1. Av Kitabı, ed. Emine GürsoyNaskalii Hilal Oytun Altun, Kitabevi, İstanbul (baskıda) 
2.  Kültür Tarihimizde Avcılık, ed. Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun, Picus, İstanbul
3.  Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Cifreler, ed. Emine Gürsoy Naskali, Erdal Vahin, Picus, 
İstanbul
4.  Hediye Kitabı, ed. Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç, Kitabevi, İstanbul 2007
5.  Kültür Tarihimizde Çeyiz, ed. Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç, Picus, İstanbul 2007
6.  Yassıada Zabutları II, 6+7 Eylül Olayları Davası, ed. Emine GürsoyNaskali, Kitabevi, 
İstanbul 2007
7.  Stalin ve Türk Dünyası, ed. Emine GürsoyNaskali, Liaisan Vahin, Kaknüs, İstanbul 2007
8.  Meyve Kitabı, ed. Emine GürsoyNaskali, Dilek Herkmen, Kitabevi, İstanbul 2006
9.  Yassıada Zabıtları I, Örtülü Ödenek, hazırlayan Emine GürsoyNaskali, Kitabevi, İstanbul 4
2006
10. Zindanlar ve Mahkumlar, ed. Emine GürsoyNaskali, Hilal Oytun Altun, Babil yayıncılık, 
İstanbul 2006
11. Hapishane Kitabı, ed. Emine GürsoyNaskali, Hilal Oytun Altun, Kitabevi, İstanbul 2005
12. Saç Kitabı, ed. Emine GürsoyNaskali, Kitabevi, İstanbul 2004.
13. Tuz Kitabı, ed. Emine GürsoyNaskali, Mesut Ven, Kitabevi, İstanbul 2004.
14. Ayakkabı Kitabı, ed. Emine GürsoyNaskali, Kitabevi, İstanbul 2003.
15. Sava Çocukları: Öksüzler ve Yetimler, editörler Emine GürsoyNaskali, Aylin Koç, İstanbul
2003
16. Tütün Kitabı, ed. Emine GürsoyNaskali, Kitabevi, İstanbul 2003
17. Türk Kültüründe Argo, editörler Emine GürsoyNaskali, Gülden Sağol, Sota, Haarlem 2003
18. Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri + Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, editörler Emine GürsoyNaskali, Erdal Vahin, Sota, Haarlem 
2002
19. Bağımsız Kırgızistan + Düğümler ve Çözümler, derleyen Emine GürsoyNaskali, TC Kültür 
Bakanlığı, Türk Dünyası Dizisi, Ankara 2001
20. Altay Destanı Maaday Kara, hazırlayan Emine GürsoyNaskali, Yapı Kredi Yayınları, Kazım 
Ta;kent Klasik Yapıtlar Dizisi, İstanbul 1999
21. Emine GürsoyNaskali Muzaffer Duranlı, Altayca Türkçe Sözlük, N. A. Baskakov ile T. M. 
To çakova'nın Oyrotsko+Russkiy Slovar'ından Geni letilmi , Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara 1999
22. Sibirya Ara tırmaları, hazırlayan Emine GürsoyNaskali, Simurg Yayınları, İstanbul 1997
23. Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu, + Türkiye, Azerbaycan, Türkmen, Gagauz, Özbek, 
Doğu ve Batı Uygur, Tatar, Ba kurt, Kumuk, Karaçay+Malkar, Nogay, Kazak, Kırgız, Altay, 
Hakas, Tuva, Cor Türkçeleri ve Rusça, hazırlayan Emine GürsoyNaskali (Hasan Orazayev, 
Nizamettin Mahmudov, Irıs Beybutova, Gavril Gaydarcı, Ernst İ;berdin, Erkin Emet, 
Gülbahar Semyatova, Hapçayeva Tatyana Hacıbekovna, Gelayvea Ariuka İbrahimovna, 
Olga Subrakova, Tatyana Borgoyakova, Seyitnazar Arnazarov, Ferit Hakimcanov, Meryem 
Bulgarova, Aleksandra Tıbıkova, Rüstembek Voybekov, Canseyit Tüymebayev, Mira Oyun, 
Berdi Sarıyev, Celal Mehmetov, Alisa Yesipova, Ayet Goca, Almagül İsina, Kadırhacıyev 
Kalsın ile birlikte), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997
24. Türk Kültüründe At ve Çağda Atçılık, yayına hazırlayan Emine GürsoyNaskali, İstanbul 
1995
25. Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, yayına hazırlayan Emine GürsoyNaskali, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara 1995
26. 18.+19. Yüzyıl Türkmen Ciiri Antolojisi, hazırlayanlar Emine GürsoyNaskali ve Gülden Sağol, 
Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Yayınları, İstanbul 1995.
27. Wilhelm Radloff, Manas, Kırgız Türkçesi Metin Türkiye Türkçesi Çeviri, yayına hazırlayan 
Emine GürsoyNaskali, TÜRKSOY, Ankara1995.
28. Sinan Pa a + Tezkiretü'l+Evliya, hazırlayan Emine GürsoyNaskali, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları, Kaynak Eserler Dizisi, Ankara 1987
D. LİSANSÜSTÜ TEZ YÖNETİMİ (TamamlanmıD) 
Y.Lisans Tez Yönetimi 
1.  Semiha Kiraz, Veyh İbrahim Tennûrî, Gülzârı Ma‘nevî (İnceleme, Metin, Tıpkıbasım) 1991 
2.  Kenan Kemaloğlu Özbostancı, Ferahnâme (İnceleme, Metin, Tıpkıbasım) 1991 
3.  Mehmet Uzun, Saatnâme Hibetullâh Bin İbrâhim (Metin, Edisyon Kritik) 1993 
4.  Arzu Erdoğan, Türkçe Rüyâ Tabîrnâmeleri ve İbni Sirin’den Tercüme Edilen Bir 
Ta‘birnâme1991 
5.  Kamer Karavit, Türkçe Çay Risaleleri (İnceleme, Metin, Tercüme, Sözlük) 1993 
6.  Göksel Öztürk, Azerbaycan Atasözleri ve Deyimleri (Metin, Tercüme, İndeks) 1993 
7.  Süheyla Pehlevan, Dâsitânı Hâtûn (Metin, İndeks, İnceleme) 1993 
8.  Can Çakır, Cetim (Povest) (Gramer, Tercüme, Indeks) 1994 
9.  İbrahim Bekta;, Türkiye Türkçesi Ünvan Grupları Gramer incelemesi, 1995 
10. Özlem Deniz, Seytek. Seytektin Çoñ Enesine Cana Bakayga Colugu;u. Semeteydin Kayra 
Elge Ko;ulu;u. Giri;, Metin, Aktarı, Dizin, 1995 5
11. Meral Gölgeci, Seytek: Külçoronun Semeteyge Colukkanı (Giri;, Metin, Aktarı, Dizin) 1995 
12. Mine Kavlak, Çağda; Altayca Üzerinde Bir Gramer Denemesi, 1995 
13. Asuman Suba;ı, Seytek: Külçoro Menen Ayçüröktün Tutkunga Keti;i (İnceleme, Metin, 
Aktarı, Dizin) 1995 
14. Mehmet Kocakaplan, Özbekçe Üç Hikâye (Metin, Çeviri, İndeks) 1996 
15. Nurgül Yıldız, Özbek Yazar Nimet Eminov’dan Üç Hikâye (Metin, Çeviri, Gramer İncelemesi, 
İndeks) 1996 
16. Zeynep Derya Dalkara, Kırgızca On İki Masal, 1997 
17. Almagül İsina, Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesindeki Zarfların Kar;ıla;tırılması (Sunu;, 
Metin, Aktarı, Sözlük) 1997 
18. Emine Mumcu, Altayca İki Destan Üzerinde Bir Dil Çalı;ması (Giri;, İnceleme, Metin, Aktarı 
ve Dizin) 1997 
19. Bilginer Onan, Özbek Atasözleri A Maddesi (Metin, Çeviri, Açıklama) 1997 
20. Erdal Vahin, Yurt Konulu Tatar Varkıları (Metin, Çeviri, Dizin) 1997 
21. Erdal Karaman, Yırçı Kazak’ın Hayatı ve Viirleri (Sunu;, Metin, Sözlük) 1999 
22. Ahmet Çaldıran, Münâcâtı Mûsâ ‘Aleyhi’sSelâm (Metin, Çeviri, Dizin) 1998 
23. İbrahim Sami Gökçekuyu, Evliyâ Çelebi’nin Bursa Seyâhati (Giri;, Metin, Çeviri Notlar, 
İndeks) 1999 
24. Dilek Koçak, Türkmen Vair Aman Kekilov’un Manzum Romanı Söygi (Metin, Çeviri) 1999 
25. Belgin Yalçın, Canı; Bayı; Destanı (Metin, Aktarım, İnceleme) 1999 
26. Subutay Ba;, Seytek Destanı. Seytek’in Doğumu ve Çocukluk Çağı (3518 7222). Kırgızca 
Metin, Çeviri, Dizin, Sözlük, 2001 
27. Mecnun Ünüvar Gürsoy, Azerî Yazar Yusif Semedoğlu'nun Getl Günü Romanı (Metin, 
Sözlük ve Ünlemler Üzerinde İnceleme) 2001 
28. Ekrem Demir, 20. Yüzyıl Kazak Edebiyatı Yazarlarından Gabit Müsirepov’un Edebî Ki;iliği ve 
Dokuz Hikayesinin Türkiye Türkçesine Aktarımı, 2002
29. Filiz Çakıllı, Peçevî Târîhi (Biyografisi, 21a40a, Metin, Dizin, Özel İsimler Sözlüğü) 2004 
30. Sevda Gülakan, Peçevî Târîhi (Yazma Nüshâların Tanıtımı. 1b20b Metin. Dizin. Özel Adlar 
Sözlüğü) 2004 
31. Metin Köse, XX. Yüzyıl Kazak Vairi Mukagali Makatayev'in Sosyal Temalı Viirleri 
(Transkripsiyon, Çeviri, İnceleme, Dizin) 2005 
32. Kadir Akıllı, Peçevî Tarihi (184b218a Metin, Dizin, Özel Adlar Sözlüğü) 2004 
33. Beyhan Dinç, Peçevî Tarihi (250b284a) (Metin, Dizin, Özel Adlar Sözlüğü) 2005 
34. Bihter Gürı;ık, Peçevî Tarihi (46b80a) Metin, Dizin, Özel Adlar Sözlüğü, 2005 
35. Zuhal Kayayurt, Peçevî Tarihi (317b351a Metin, Dizin, Özel Adlar Sözlüğü) 2005 
36. Mustafa Özbal, Peçevî Tarihi (80b114a Metin, Edisyon Kritik, Dizin, Özel Adlar Sözlüğü) 
2005 
37. Hamdi Vim;ek, Peçevî Tarihi (351b389a Metin) 2005 
38. Aysel Yılmaz, Peçevî Tarihi. 150b184. Metin, Edisyon Kritik, Dizin, Sözlük (Özel Adlar 
Sözlüğü) 2005 
39. Melek Metin, Peçevi Tarihi Edisyon Kritiği. Bağdat Nüshası (284317) 2006 
40. Hacı İbrahim Çalı;kan, Bedayi'ülVekayi (46a90b) 2006 
41. Hüsnü Özaltun, Bedayi'ülVekayi (01a45b) 2006 
42. Yusuf Açıkgöz, Anadolu Hisarı Osmanlı Dönemi Mezar Ta;ı Kitabelerinin Dil İncelemesi, 
2007 
43. Ali Fuat Günay, Özbek Yazar Hamza Hakimzade Niyazi'nin Yangi Saadet, Tört I;k Hikayesi 
ve Bay İla Hizmatçi Tiyatrosu (MetinTranskripsiyonlu Metin Dil İncelemesi Dizin) 200 
44. Aydın Köklüdağ, Yedi Özbekçe Hikaye (Nureli Kabul, ''Kayti;''; Hayriddin Sultano, 
''Gulamgerdi;''; Mesume Ehmedove ''Keçmi; Hisabı''; Sabir One, ''Bir Olermen Çevendaz''; 
Selamet Muhammed Vefa, ''Tutilgen Ay''; Vadikul Hemrayev, ''Havlidegi Deraht''; Ulugbek 
Mustafakulov, ''Ak Ka;ka'') (Metin, Çeviri, Dil İncelemesi, Dizin) 2007 
Doktora Tez Yönetimi
1.  Esra Karabacak, Manisa İl Halk Kütüphanesindeki Satır Arası Kur’ân Tercümesi, 1992  
2.  Gülden Sağol, Harezm Türkçesi Satır Arası Kur’ân Tercümesi III, 1993 
3.  Mesut Ven, Gazi Zahîrüddîn Muhammed Bâbür, Bîbürnîme I (Giri;, Metin (Kâbil ve Hindistan 
Bölümleri), Açıklamalı Dizin) 1993 
4.  Gülnaz Genç, Firdevsîi Rûmî, Süleymânnâme (25 ve 26. Ciltler) (Giri;, Metin, Sözlük) 1995
5. Nesrin Altun, Erzurumlu Darîr’in Fütûhu’;Vâm Tercümesi. Giri;, Metin, Açıklamalı Dizin (A 6
Maddesi) 1996 
6.  Fahrünnisa Bilecik, Kız Jibek Destanı (Metin, Tercüme, Dizin, İnceleme) 1998 
7.  Arzu Erdoğan Öztürk, Özbek Yazar Otkir Hâ;imov’un ‘Nur Barki Sâya Bar’ Romanı, 
Transkipsiyonlu Metin, Sözlük, Gramer İncelemesi (Özbek Türkçesindeki Partisipler) 2001 
8.  Göksel Öztürk, Edige Batır Destanı’nın Ba;kurt Versiyonu (İnceleme, Metin, Transkripsiyonlu 
Metin, Çeviri, Dizin) 2001 
9.  Ferhat Kurban Tanrıdağlı, Çağda; Uygurcada Hoten Ağzı, 2001 
10. Meral Gölgeci Kalfa, Türkçe’de Yineleme Bağlaçları, 2002 
11. Almagül İsina, Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesindeki Belirsizlik İfadelerinin 
Kar;ıla;tırılması (Tarık Buğra’nın Küçük Ağa Romanındaki Örneklerle) 2003 
12. Erdal Vahin, Tarihî ve Çağda; Türk Yazı Dillerinde Hal Ekleri ve İ;levleri, 2003 
13. Aysel Uzunta;, Almanca ile Mukayeseli Olarak Türkçede Dönü;lülük ve Dönü;lü Fiiller, 2004
14. Erdal Karaman, Karabağ Ağızları, 2005 
15. Aylin Koç, Tarihî ve Çağda; Türk Lehçelerinde Sedalıla;ma, 2005 
16.  Damira İbragim, ‘Â;ık Pa;a’nın Garibnâmesi’nin Klasik OsmanlıKazak Kültür Mü;terekleri 
Açısından İncelenmesi ve Kazakça’ya Tercümesi, 2006
**
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Destan Romanlar

Manas'ın Oğlu
Kırgız Türklerinin Manas Destanı'nın ikinci bölümü, 110 sayfa.
Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL  

Sitemiz Facebookta

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün3366
mod_vvisit_counterDün5979
mod_vvisit_counterBu Hafta37182
mod_vvisit_counterGeçen Hafta27536
mod_vvisit_counterBu Ay33737
mod_vvisit_counterGeçen Ay129071
mod_vvisit_counterToplam20888285

Şimdi: 68 misafir var.
IP: 3.238.107.166