Beethoven Diyor ki :

Hayatı sevmiyor musunuz..? Öyleyse zamanı israf etmeyiniz, çünkü hayat ondan yapılmıştır.


Dönüş (5) = Kabe-i Muazzama

  • PDF
  • Yazdır
  • e-Posta
   

alt


Kur'an-ı Kerim'de;


alt"İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev, Mekke'de bulunan mübarek ve alemler için hidayet kaynağı olan Kabe'dir" (Ali- İmran, 3/96)
Buyuruyor yüce yaradan.

Dünya, şüphesiz içinde yaşıyor olmamızdan dolayı en önemli gezegendir bizim için. İnsan yaşadığı alemi keşfetme yönünden her zaman iştiyak halinde, cevaplarına erişmek istediği soruların peşinde döner durur. Kimim, neden buradayım, görevim nedir, yaratan yaşatan kudret kimdir ? Göğün özelliği, yerin özelliği,uzay derken görsel ile içsel dönüşün birbiriyle uyumuna bağlantı noktasında benzeştiğimiz birçok bilgiye ulaşmıştık.

Kutsal mekan olarak addedilen Kabe ve yapılan tavaflar bu dönüş serüveninde çok önemli bir yere sahiptir. Yaratılan ilk insan Hz. Ademin neden arafat bölgesine geldiği, kabenin neden ortadoğuda olduğu, ve kudüsün ehemmiyeti kuşkusuz bilim ve ilim adamalarınca dini ve islami tarih metodolojisi çerçevesinde açıklanmaktadır. Halihazırda konuşulan, araştırılan ve kimi çevrelerce kabul gören kimi çevrelerce netlik kazanmamış soyut bilgiler sunulmaktadır. Doğru yada değil, fakat gerçek olan şudur ki yüce yaratıcı dilese idi Kabe başka bir coğrafya bölgesinde inşa edilebilirdi, Hz. Adem arafatta Hz.Havva ile buluşmayabilirdi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) son peygamber olarak o bölgeden çıkmayabilirdi, hac ve tavaf emri verilmeyebilirdi v.s. Şayet hepsi bir merkezde toplanıyor ise diğer bölgelerden ayrıştıran bazı özlelliklerinin olmasıdır. Bu ayrışma pratikte arz'ın tümünün bölgesel ayrım olmaksızın insanlara hizmeti gerçeğini de değiştirmez ve arap yarımadası islami yönden özel olsa da diğer bölgelerden daha değerlidir anlamı çıkmaz.


altO, yeryüzünü size boyun eğdiren yaratıcıdır. Haydi, o arzın omuzlarında yürüyün de O'nun rızkından yiyin. Dönüş yalnızca O'nadır.(Mülk-15)


alt4:100 - Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de bulur. Her kim Allah'a ve Peygamberine hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, kuşkusuz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Mısır Astroloji Araştırma Merkezi uzmanlarınca yapılan araştırmaya göre KABE'nin bulunduğu Haremi şerif bölgesi dünyanın merkezidir. Kahire Üniversitesi "Uluslararası Kur'an ve Sünnet'te Bilimsel Mucize Kurulu" üyesi Prof. Dr. Yahya Veziri sunduğu araştırmada Mekke-i Mükerreme için çok hassas yön tayinleri yaparak farklı dünya kıtaları arasındaki mesafelere baktığını ve Mekke'nin tam ortada yer aldığını gördüğünü, rakamlarla göstererek ispatladı.
 

   

alt


Yine bir değişik araştırmaya göre altın oran kuralından hareketle kabenin yine merkezde olduğu iddia ediliyor. Altın oran bilindiği gibi 1,618… sayısı ile ifade edilen Matematik, bilim ve sanatın mükemmellik ölçüsüdür.

Dünyanın korunma kalkanı:


alt “Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar.„ (Enbiya Suresi, 32)


Bilim adamları der ki bu korunma iç ve dış Van Allen radyasyon kuşakları ile gerçekleşir. Ayrıca Dr.Abd -Al Baset kabe de radyasyon/ dalga boyundan bahseder ve uzaydan izlendiğinde sonsuz olduğunun keşfedildiğini fakat gizlendiğini söyler.

Öyle yada böyle, koruyucu kalkan meselesi aslında ne kadar tanıdık olduğumuz DUA gibi bir manevi kalkana benzeşmekte. Tavaf eden milyonlarca kişi aynı anda dua ederek manevi bir güç, bir enerji oluşumuna sebep olmaktadır ki Dünya'ya verebilecek zararlı ışınlar,göktaşları v.s nasıl ki Van Allen Kuşakları tarafından engel olunuyorsa, insanların başına gelebilecek musibetlerde dua enerjisi ile kalkan vazifesi yapıp engel olmaktadır yada en azından zarar hafifletilmektedir. Birde maddi Bermuda şeytan üçgeni gibi bir manyetik alandan bahsedilir ki Mekkede başlayıp küdüste sınır bulmasından bahsedilir. Allah'ın bu manyetik çizgiyi/ alanı tanıtmak için Mirac olayını da kudüsde başlatmasını buna delil sayarlar. Temellerini Hz. İbrahim a.s ile Hz.İsmail a.s'ın birlikte yükselttikleri Kabe, akın akın müslümanların ibadet, af ve günahlardan arınma niyeti ile toplandıkları en önemli mesciddir. İslam inancına göre yedinci semâda bulunan beyt-i mükerremin izdüşümüdür. Orada da melekler tavaf yapmaktadır.


alt“…yoluna gücü yetenlerin, Beytullah’ı haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” (Âl-i İmran 97)

Allah'ın kulları üzerinde ki hakkı buyurarak ziyareti o kadar çok önemli kılmıştır ki, maddi manevi gücü yetenlerin mutlaka ziyaretini emretmiştir islamın farzları arasına girmiştir. Faydasız hikmetsiz zaten hiç bir emir yokken buradan istifade edilecek birşeylerin olması mutlakdır.

Bilindiği gibi insan vücudunda bir akım vardır, Dünyada da negatif ve pozitif akımlar vardır. Kabe'nin altından da başlayan pozitif akım bir enerji santrali misali yayın yaptığı ve arafat dağının altına kadar devam ettiği söylenir. Bu akımlara batılılar ley hatları derler ve şu açıklamayı getirirler; Yeryüzünü yoğun bir fiziksel varlıktan çok, iç içe geçmiş elektrik enerjisi hatlarından oluşan, enerji ağlarıyla örülü bir küre olarak düşünmek yararlı olabilir.

   

alt


Bu hatların uzunluğu sekiz kilometreden yaklaşık üç bin kilometreye kadar değişebilmektedir; genelde düz olmalarına karşın uzun mesafelerde hafifçe dalgalanabilirler; genişlik ve enerji şiddetinde de farklılık gösterirler. Hatların bir kesiti alındığında, hattın kum saati biçiminde olduğu ve en dar kısmının yeryüzünün yüzeyiyle kesiştiği noktada ortaya çıktığı görülür.

Ley hattı yeryüzünün hem altında hem de üstünde uzanmaktadır. Ley, bir çift girdabın içsel oluşumuna sahiptir. Bu iki yönlü girdap yeryüzüne enerji verir ve aynı anda enerjinin özel bir niteliğini de ley hattından atmosfere yansır. Kaynak: The New Age, An Anthology of Essential Writings Bu bilgi bize Kabe ile beyt-ül mamur izdüşümünüde açıklar niteliktedir.

   

alt


alt

Akımların kesişme noktaları alındığında tıp kı bir piramid şekli çıkar ortaya ki bu da çok ilginç bir ayrıntıdır. Mekke de bu piramid sınırları içindedir. Bilindiği gibi piramid şeklinde de altın oran kuralı geçerlidir.

alt

Bu haritada daha da net bir şekilde görüldüğü gibi.

alt  Allah, herşey için bir ölçü kılmıştır." (Talak Suresi, 3)
 
alt "... Allah, herşey için bir ölçü kılmıştır.""... O'nun Katında herşey bir miktar (ölçü) iledir." (Ra'd Suresi, 8)

alt "... Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir." (Mülk Suresi 3-4)


alt


Hz. İbrahim (a.s) ve oğlu İsmail Kabe’nin ilk insandan bu yana var olan temellerini bulup Allah’ın emri ile yükseltmişti. Fakat bu temeller günümüzdekinden farklı büyüklükteydi. Hatim ismi verilen yarım daire şeklindeki kısım aslında Kabe’nin içindeydi fakat Hz. Muhammed (a.s)’e peygamberlik gelmeden 5 yıl evvel yapılan tadilatında malzeme yetmediği için Hatim adı verilen kısım dışarıda bırakılmış ve Kabe küp şeklinde inşa edilmişti.

Olması gerektiği gibi Hatim bölgesini içine alacak şekilde Kabe’nin temelleri dikdörtgen içine alınırsa yaklaşık; 13,1 mt. genişlik , 21,2 mt uzunluk çıkar ki, bu iki uzunluğun birbirine oranı 1,618 dir. Yani Kabe belki de meleklere kadar uzanan ilk inşasında Altın Orana göre yapılmıştı. Ayrıca 13 ve 21 Fibonacci dizisindeki iki ardışık sayıdır.

Bu durumu doğrular nitelikte Ezraki’nin rivayet ettiği hadis-i şerife göre; “Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail’in yaptığı binanın duvarlarını harçsız olarak üst üste konulan taşlarla örülmüştü ve en uzun duvarı yaklaşık 32 zira, en kısa duvarı ise 20 zira uzunluğunda idi.” Bu rivayet esas alındığında da 32 zira’nın 20 zira’ya olan oranı yine altın oranı ifade edecektir.

(Alıntı)

İster Dünya'ya ister insana ister uzaya vedahi diğer bazı canlı cansız varlıklara dönüp baktığımızda bir ölçü ile yaratılmış olduğumuz ortaya çıkıyor.

Evrende, Canlılarda ve Doğada Yaratılan Birçok şeyde Güzellik Ölçüsü olan altın oranı bulmak mümkündür. Bu da bizim yaşadığımız evrenle benzeşmemiz ve bütünlük oluşturmamızın yaratılış gerçeğidir.


Pozitif akımların hayatımızda hem ruhsal dinginlik hem sağlıklı yaşam olarak v.b faydaları mutlak kesinken önemli olan bir ayrıntı daha vardır.

Hz.Mevlana bu ayrıntıyı öyle güzel açıklamış ki;

Ey hacca gidenler! Sevgili, sizin duvar duvara komşunuzdur!

Eğer sevgilinin manevî olan suretini, yüzünü görseydiniz, ev sahibi de siz! olurdunuz, ev de siz olurdunuz, Kabe de siz olurdunuz!


Eğer ki kabe'yi kaldırdığımızı varsayarsak insanların insanlara dönük olarak secde ettiklerini görürüz ki buda bizlere bu alemin en üstün vede değerli varlığının "insan" olduğunu gösterir.

Bu sebeple değil mi ki; Bir kalp kıran kabeyi yıkmış gibidir, denir.

Dünya ve diğer gezegenlerin dönüş eyleminin insanlardan zuhur ederek bu dönüşe katılmaları tavaf ile açığa çıkmaktadır ki haccın neden farz kılındığı sebeplerin içinde bir sebepde bu dönüşün
izdüşümünü görmek için olabilir mi acaba ?

 

İsra Doğan

Son Güncelleme: Çarşamba, 21 Eylül 2011 01:05

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Destan Romanlar

BARIŞÇI ALP
Saka Türklerinin Alp Er Tonga Destanı, 116 sayfa.
Temin Adresi:
22 Kitaplık Setin Kampanya Fiyatı: 45 TL 
 

Sitemiz Facebookta

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün1484
mod_vvisit_counterDün3344
mod_vvisit_counterBu Hafta1484
mod_vvisit_counterGeçen Hafta27536
mod_vvisit_counterBu Ay127110
mod_vvisit_counterGeçen Ay201974
mod_vvisit_counterToplam20852587

Şimdi: 34 misafir var.
IP: 100.24.113.182